HOTLINE : 0975 746 228 – 0943 33 55 21

Thiết bị báo cháy Hochiki

Sắp xếp:
Số hiện thị:
Kiểu hiện thị: List
KSU-10HSF (W) Bộ tổ hợp lắp chìm hochiki

KSU-10HSF (W) Bộ tổ hợp lắp chìm hochiki

Liên hệ. Đặt hàng
KSR-20HSF (W) Bộ tổ hợp lắp nổi hochiki

KSR-20HSF (W) Bộ tổ hợp lắp nổi hochiki

Liên hệ. Đặt hàng
NS6: Đế cho các đầu báo cháy hochiki thường

NS6: Đế cho các đầu báo cháy hochiki thường

Liên hệ. Đặt hàng
NS4-100/NS6-100: Đế đầu báo Hochiki

NS4-100/NS6-100: Đế đầu báo Hochiki

Liên hệ. Đặt hàng
Trung tâm báo cháy 10 kênh RPS-AAW10

Trung tâm báo cháy 10 kênh RPS-AAW10

Liên hệ. Đặt hàng
Đầu báo nhiệt hochiki DFE-135

Đầu báo nhiệt hochiki DFE-135

Liên hệ. Đặt hàng
Trung tâm Hochiki 8 kênh

Trung tâm Hochiki 8 kênh

Liên hệ. Đặt hàng
Trung tâm Hochiki 4 kênh

Trung tâm Hochiki 4 kênh

Liên hệ. Đặt hàng
Trung tâm Hochiki 2 kênh

Trung tâm Hochiki 2 kênh

Liên hệ. Đặt hàng
Đầu báo khói độc lập SS-2LL-10HCB

Đầu báo khói độc lập SS-2LL-10HCB

Liên hệ. Đặt hàng
Bộ hiển thị phụ LCD firenet

Bộ hiển thị phụ LCD firenet

Liên hệ. Đặt hàng
FireNET FN4127 ( phiên bản thứ 9)

FireNET FN4127 ( phiên bản thứ 9)

Liên hệ. Đặt hàng
Hộp báo cháy khẩn cấp HPS-SAH

Hộp báo cháy khẩn cấp HPS-SAH

Liên hệ. Đặt hàng
Đèn hiển thị báo cháy TL-013D / TL-013DW

Đèn hiển thị báo cháy TL-013D / TL-013DW

Liên hệ. Đặt hàng
Chuông báo cháy FBB-150JW

Chuông báo cháy FBB-150JW

Liên hệ. Đặt hàng
Chuông báo cháy FBB-150I,FBB-150ID

Chuông báo cháy FBB-150I,FBB-150ID

Liên hệ. Đặt hàng
Đầu báo nhiệt gia tăng cố định DCD-1E

Đầu báo nhiệt gia tăng cố định DCD-1E

Liên hệ. Đặt hàng
Đầu báo nhiệt cố định DFE 60E/90E

Đầu báo nhiệt cố định DFE 60E/90E

Liên hệ. Đặt hàng
Đầu báo nhiệt gia tăng DSC-EA

Đầu báo nhiệt gia tăng DSC-EA

Liên hệ. Đặt hàng
Đầu báo nhiệt cố định DFE 190

Đầu báo nhiệt cố định DFE 190

Liên hệ. Đặt hàng
Đầu báo nhiệt cố định/gia tăng DCD135/190

Đầu báo nhiệt cố định/gia tăng DCD135/190

Liên hệ. Đặt hàng
Đầu báo lửa tử ngọai HF-24

Đầu báo lửa tử ngọai HF-24

Liên hệ. Đặt hàng
Đầu báo khói dạng Beam SRA-24

Đầu báo khói dạng Beam SRA-24

Liên hệ. Đặt hàng
Đầu báo khói Beam SPC-24

Đầu báo khói Beam SPC-24

Liên hệ. Đặt hàng
Đầu báo khói quang SLV-24N

Đầu báo khói quang SLV-24N

Liên hệ. Đặt hàng
Đầu báo khói quang SLV-E

Đầu báo khói quang SLV-E

Liên hệ. Đặt hàng
Đầu báo khói quang đế liền 2/4 dây SLR-835B-2/-4

Đầu báo khói quang đế liền 2/4 dây SLR-835B-2/-4

Liên hệ. Đặt hàng
Đầu báo khói quang SLR-835

Đầu báo khói quang SLR-835

Liên hệ. Đặt hàng
Đầu báo khói quang kết hợp nhiệt SLR-24H

Đầu báo khói quang kết hợp nhiệt SLR-24H

Liên hệ. Đặt hàng
Đầu báo khói SIJ-24

Đầu báo khói SIJ-24

Liên hệ. Đặt hàng
Đầu báo khói SLR-24VN

Đầu báo khói SLR-24VN

Liên hệ. Đặt hàng
Bộ hiển thị báo cháy HRA-1000

Bộ hiển thị báo cháy HRA-1000

Liên hệ. Đặt hàng